Reklama
 
Blog | Jan Sládek

Kde byli slušný lidi z ČSSD, TOP 09 a konzervativců, když Bátora z okna mával?

Tak jak tak, chápu, že velká část slušnejch lidí měla prostě něco jinýho na práci. Ostatně, ve čtvrtek okolo třetí odpolední je to pochopitelné. A bylo by nelidské myslet si, že Bátora je ten největší problém, který je třeba řešit. Tomu rozumím, ale pořád nevím, kde byli topáci, socani a konzervativci. 

V textu písně Blues pro slušný lidi se Jiří Dědeček ptá, kam se tito poděli a proč je jich tak málo. Naposledy jsem tuhle píseň slyšel na demonstraci proti povýšení Ladislava Bátory do postu vicekancléře MŠMT, které si vysloužil urážkou předsedy TOP 09. Jako sociologovi mi nevadí malý počet, víme, že ten může reprezentovat lépe než vzorek desetinásobný. Pokud v něm ovšem některé podstatné skupiny nechybí. V těch třech stovkách lidí, bannerech a heslech, tam všude mi chyběli sympatizanti TOP 09 a ČSSD. Obě tyto strany se mediálně proti prohlášením pana Bátory ohradily. Chyběli mi tam také zástupci konzervativního myšlení, i když vím, že chození na demonstrace není jejich styl, leč za zdravici, alespoň virtuální, by se nikdo nezlobil.  Co takhle domyslet, s čím by slušní lidé z těchto uskupení mohli přijít (jejich existenci předpokládám, není důvod věřit opaku)? V sociologickém výzkumu se to dělat nemá, ale v blogosféře to přípustné je. Nejprve ale, proč tam vlastně bylo vůbec tak málo lidí? Proč nepřišli?

V médiích je nejčastěji probíráno to, že pan Bátora je, slovy Miroslava Kalouska „starej fašoun“. Diskuse o tom je myslím dostatečná, nebudu ji zde opakovat. I když trošku se ptám, kde byli ti zastánci svobody slova a přesvědčení státních uředníku, když Pavel Drobil „odideologizovával“ MŽP. Dejme tomu, že spolupráce s neonacisty a adorace protižidovské literatury je u státního úředníka OK. Anebo prostě nevěděl, co činí.

Na demonstraci přišli lidé ale i z jiného důvodu. Je jím obava z extremizace mainstreamu, ano těch slušnejch lidí z Rumburku. Výhledově se obávají spojení Václava Klause, Jany Bobošíkové a akce D.O.S.T. Bátora je v jejich očích užitečným idiotem. Lakmusovým papírkem toho, co ještě projde, když už víme, že globální oteplování neexistuje, že nejsme z opice a homosexuálové jsou devianti. Dejme tomu, že představa spojení prezidenta demokratické republiky s takovými názory, a to ještě s moderátorkou proslulé „Bobovize“, nota bene na půdě parlamentu je OK. Anebo je to budoucnost z říše fantazie.

Reklama

Byli i tací, kteří se podivili nad tím, že Bátora začal výrazněji vadit až téměř půl roku po jmenování na MŠMT. Takoví se ptají, co tento nový úředník, nyní za trest na speciálně zřízeném novém postu, vlastně umí, co dokázal. Proč si jej zkušený personalista z úšpešné soukromé firmy vybral? Co na něm Nečasem odvolaný a Klausem neodvolaný ministr prostě vidí? Bohužel, jedinou odpověď poskytl předseda TOP 09 – Bátora má „vysoký stupeň ochrany“. My ale víme, že taková protekce v soukromém sektoru neexistuje, neboť Václav Klaus by jistě nehlásal ekonomické bludy. Dejme tomu, že je to OK. Anebo Josef Dobeš zaměstnáváním protekčního úředníka moudře přitakal tomu, že stát není firma.

Tak jak tak, chápu, že velká část slušnejch lidí měla prostě něco jinýho na práci. Ostatně, ve čtvrtek okolo třetí odpolední je to pochopitelné. A bylo by nelidské myslet si, že Bátora je ten největší problém, který je třeba řešit. Tomu rozumím, ale pořád nevím, kde byli topáci, socani a konzervativci. Třeba taky nemohli, ale jistě by si našli čas aspoň na tu zdravici. Svaz osvobozených politických vězňů a pozůstalých v ČR projev poslal. Stručně si představme, co by byli mohli napsat. Ale což, stále mohou!

Možná, že ne všichni z TOP 09 jsou myslivci a tak mají problém pochopit, že po půlročním čekání na srncovu chybu se předseda konečně probral a střelil, aby pak srnec byl povýšen. Je možné, že by napsali něco v tom smyslu, že takhle si střílet z jejich vůdce nikomu nedarují. Dokonce ani svému předsedovi. Že nedopustí další čunkiádu. Že tohle prostě pivo s Karlem nespraví, protože měl jednat.

Parlamentně opoziční ČSSD, tak bych si představil, by z pódia vzkázala, že reformní vláda se s poukazem na mezinárodní ratingové agentury točí okolo jednoho konzervativního národovce, že hloupá česká média jsou Bátorou uhranuta a zatím prochází spousta šlendriánů. Že obyčejný člověk tohle nestrpí. Od Mladých sociálních demokratů, stranické líhně, bych čekal nějaký vtipný bonmot na transparentu.

A konečně, Mladí konzervativci, kteří teď pořádají studentskou konferenci na téma „Dvě dekády demokracie a udržitelný vývoj ve střední a východní Evropě“ a jejichž činností je besedování o politických otázkách, by mohli vysvětlit, jesti intelektuálové patří do hajzlu, nebo do Evropy. Nebo jsou s Bátorou na jedné lodi? Kam potom plují?

Vím, že média musí být něčím živa, a proto nějaký Bátora upadne v zapomnění, ale ty slušný lidi od socanů, topáků a konzervativců, ti by se tím neměli nechat odradit. A říci konečně, co si myslí.